Υπηρεσίες

Τοπογραφία

Ξεκινώντας με την ακριβή αποτύπωση του οικοπέδου σας θα εξοικονομήσετε χρόνο και χρήματα διότι θα έχετε σαφή εικόνα για τις δυνατότητες αξιοποιήσεις του οικοπέδου αλλά και για τις δυνατότητες που σας δίνει για να οικοδομήσετε σωστά και οικονομικά.

Η πρώτη ενέργεια μας όταν επιθυμούμε να οικοδομήσουμε σε ένα γεωτεμάχιο – οικόπεδο θα πρέπει να είναι η μέτρηση – αποτύπωση του οικοπέδου στο οποίο πρόκειται να κατασκευάσουμε π.χ μία κατοικία , διότι μόνο μετά την αποτύπωση θα έχουμε σαφή εικόνα για αυτά που χαρακτηρίζουν το οικόπεδο μας , όπως την επιφάνεια – εμβαδόν του οικοπέδου , τα υψόμετρα και οι κλίσεις αυτού , ο προσανατολισμό του καθώς και οι κανόνες όροι δομήσεις που ισχύουν για να δομήσετε σε αυτό.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει κάθε είδους τοπογραφικές εργασίες

Μελέτη Φέροντος Οργανισμού

Πλήρεις υπηρεσίες στατικής ανάλυσης κατασκευών από προμελέτη, έλεγχο υφιστάμενης κατασκευής, μελέτη αποτίμησης - ενίσχυσης, μέχρι έκδοση άδειας, κατασκευαστικά σχέδια και επίβλεψη Προδιαγραφές σύνταξης στατικών μελετών

Η στατική μελέτη περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
1. Τεύχη υπολογισμών
2. Σχέδια φέρουσας κατασκευής
3. Σχέδια λεπτομερειών

Αρχιτεκτονική

Πλήρεις υπηρεσίες αρχιτεκτονικού σχεδιασμού από το στάδιο της προκαταρκτικής μελέτης μέχρι την έκδοση άδειας, επίβλεψη και διαχείριση κατασκευής
• Προμελέτη – Προσχέδια Οικοδομικών Έργων
• Κατασκευή Μακέτας Έργου
• Προδιαγραφές σύνταξης αρχιτεκτονικών μελετών
• Μελέτη Επίβλεψη Ανακαίνισης Επαγγελματικών Έργων
• Μελέτη Επίβλεψη Ανακαίνισης Κατοικιών
• Μελέτη Επίβλεψη Περιβάλλον χώρου

Κτηριακή Κατασκευή

Πλήρης υπηρεσίες υλοποίησης κτηριακών έργων από επισκευή - διαρρύθμιση μέχρι νέα κατασκευή.

Εσωτερική Διακόσμηση

Μελέτη εσωτερικής διακόσμησης.
Αξιοποιώντας τη μεγάλη εμπειρία στη διαμόρφωση εσωτερικών χώρων, αποβλέπουμε συνολικά στο βέλτιστο αποτέλεσμα τόσο σε αισθητικό όσο και σε λειτουργικό επίπεδο. Με προτάσεις εσωτερικής αρχιτεκτονικής και διακόσμησης δίνουμε μορφή στο χώρο σας ώστε να εξυπηρετεί την χρήση για την οποία προορίζεται. Η συνεργασία μας με εξειδικευμένα συνεργεία συντελεί ενεργά στην εκπόνηση κάθε μελέτης.

Κατασκευή επίπλου

Μελέτη, σχεδιασμός και κατασκευή επίπλων.
Με προτάσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας και έπιπλα ειδικά σχεδιασμένα για εσάς, ανακαινίζουμε κάθε χώρο με επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Επιλέγοντας τα κατάλληλα έπιπλα αναδεικνύουμε το χώρο σας, φροντίζοντας για την εργονομία και την λειτουργικότητα του.