Προφίλ

Το γραφείο M B architects ιδρύθηκε από τον Μάνο Μπικάκη και δραστηριοποιείται στο τομέα του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, της κατασκευής κτιρίων, καθώς και στον σχεδιασμό και κατασκευή επίπλου. Οι δραστηριότητες του γραφείου επεκτείνονται από τα τμήματα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Κατασκευή.

Τα δύο τμήματα λειτουργούν ανεξάρτητα διατηρώντας την απαιτούμενη συνεργασία. Η εταιρεία η οποία με άριστη τεχνογνωσία, αρκετών χρόνων εμπειρία και τεχνική κατάρτιση παρέχει τη δυνατότητα άρτιας υλοποίησης των ειδικών έργων που σχεδιάζονται, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη και πλήρης ολοκλήρωση της μελέτης του χώρου αλλά και η παροχή του εξοπλισμού μέχρι την τελική παράδοσή του έργου.

Με βάση την ανθρωποκεντρική μας θεωρία, τη βέλτιστη δυνατή λειτουργικότητα, την αξιοποίηση των χώρων και το λεπτομερέστατο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό στοχεύουμε στο άριστο ποιοτικό αποτέλεσμα κάθε κατασκευής.

Αξιοποιώντας τη μεγάλη εμπειρία όχι μόνο στο σχεδιασμό, αλλά και στην κατασκευή κτιρίων και διαμόρφωση εσωτερικών χώρων, αποβλέπουμε συνολικά στο βέλτιστο αποτέλεσμα τόσο σε αισθητικό όσο και σε λειτουργικό επίπεδο.