Συνεργάτης
Μάνος Μπικάκης
Αρχιτέκτονας Μηχανικός & Ιδιοκτήτης της MB Architects
Συνεργάτης